Hej og velkommen

Aut.Kloakmester Peter Brix

Kvalitetsledelsessystem er godkendt af Byggeriets Kvalitetskontrol

Nedestående kloak arbejde udføres

Etablering af nye ledninger og brønde. Kloakseparering

Renovering og reparation af gamle ledninger

Faskiner, Regnvandsledning. Sandfangsbrønde. Nedsivningsanlæg

Overfladeafvanding. Dræn. Fugtsikring, Omfangsdræn. Drænpumpebrønd

Rottespærre. Højvandslukke. Minirensanlæg. Forsikringsskader. LAR-løsninger

Spildevandspumpebrønde. Benzin og Olieudskiller. Fedtudskiller


Byggeriets kvalitetskontrol

KLS

Sikkerhedsstyrelsen

Autorisations register