Hej og velkommen

Aut.Kloakmester Peter Brix

Vejledende priser, incl. alle materialer og reetablering. Bortkørsel af jord, ikke medregnet

 

Ny Ø110 mm PP/PVC Spildevandsledning. Maskinegravning på ikke fast belægning. Dybde 0,75m til 1,2m